การแสดงดนตรี

การแสดงดนตรีมือสมัครเล่นของเด็กและเยาวชน เพื่อบันเทิงในงานละกิจกรรมต่างๆ

แนะนำชุดหน่วยงานและชุดการแสดง ดังนี้

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

 รายการชุดการแสดง        การแสดงรำไทย
 จำนวนผู้แสดง                 5   คน
 ระยะเวลาในการแสดง      20  นาที
 ค่าจ้างการแสดง              -