การแสดงรำไทย

เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนที่เน้นการนำศิลปะและวัฒนธรรมของไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ใช้สำหรับแสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
หรืองานในพิธีเปิดการสัมมนา/ประชุม 

การแสดงดนตรี

การแสดงดนตรีมือสมัครเล่นของเด็กและเยาวชน เพื่อบันเทิงในงานละกิจกรรมต่างๆ

คีตมวยไทย  ความหมาย

      การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมวยไทย กำลังเป็นที่สนใจเช่นกัน เนื่องจาก
ผู้ออกแบบท่าได้ประยุกต์ลีลามวยไทยเข้ากับจังหวะต่างจากบอดี้คอมแบต
ตรงที่ใส่ลีลาท่าทางมวยไทยแท้เข้ากับท่วงท่าลีลาของมวยไทย เมื่อนำมาประยุกต์