ตุ๊กตาผ้าขนหนู (ขนาด 9 นิ้ว) (รหัส: )

ตุ๊กตาผ้าขนหนู (ขนาด 9 นิ้ว)
ได้แนวคิดการผลิตจากการสำรวจสินค้า otop 
ของจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อเสียง คือ ตุ๊กตาผ้าบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นของที่ระลึก
ที่สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดราชบุรีและเป็นแหล่งผลิต
ตุ๊กตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมรม TO BE
NUMBER ONE สถานพินิจฯจังหวัดราชบุรีเล็งเห็น
ตุ๊กตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมรม TO BE
ร่วมกันผลิตตุ๊กตา ขึ้น โดยตัวตุ๊กตาทำจากผ้าขนหนู
ยัดใยสังเคราะห์ เย็บด้วยจักรไฟฟ้า และเย็บด้วยมือ
บางส่วน
ราคา: 65.00 บาท
จำนวน:
Copyright www.webdesigner-profi.de