กล่องรีเก็บพระประดับเพชร (รหัส: )

กล่องรีเก็บพระประดับเพชร

-กระดาษอัดชานอ้อย ประดับลวดลายแกะพิมพ์  ทำสีทอง  เปิดฝาได้  เมื่อปิดฝา

สามารถวางพระหน้าตัก๕”เพื่อสักการะบูชา   สามารถบรรจุเก็บองค์พระเล็กๆไว้ภายใน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๕”X๕”X๘”

ราคา: 950.00 บาท
จำนวน:
Copyright www.webdesigner-profi.de