หลังจากสรุปยอดเงินแล้วให้ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้า โอนผ่านธนาคาร คือ

  • ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ร้านค้าสวัสดิการ (DJOP CENTER) ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 975-0-05762-7