วิธีการจัดส่งสินค้า

 

 * ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา 50 บาท จะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน (แล้วแต่พื้นที่)   , ด่วนพิเศษ (EMS) 100 บาท จะใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน (แล้วแต่พื้นที่)

โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้แบบใดแบบหนึ่งรอบการจัดส่งสินค้าของทางร้าน
     ในแต่ละวัน DJop-Shop จะส่งสินค้าให้ลูกค้าวันละ 1 รอบคือรอบ 12.30 ซึ่งจะเป็น order ที่มีการชำระเงินมาก่อน 6.00 น. ของวันนั้น ๆ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าชำระเงินหลัง 6.00 น. แต่ไม่เกิน 12.30 น. รบกวนแจ้งทางร้านล่วงหน้าว่าจะชำระเงินก่อน 12.30 น. DJop-Shop จะได้เตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ทันในรอบของวันนั้น ๆ

สำหรับการชำระเงินหลัง 6.00 น. กรณีไม่ได้แจ้ง DJop-Shop ว่าจะชำระก่อน 12.30 น. และการชำระเงินหลัง 12.30 น. ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันถัดไป

** หลังจากส่งสินค้าแล้ว DJop-Shop จะแจ้งหมายเลข Track id ให้กับลูกค้าทราบ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx ของไม่หายแน่นอน **