วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
กระทรวงยุติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "รวมใจภักดิ์รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม" ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมบังคับคดี สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน และจากบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจฯ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ และนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพินิจฯ ยังได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงชุด "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" อีกทั้ง การแสดงขับร้องเพลงโคราช โดยกรมราชทัณฑ์ และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย ให้แก่แขกผู้มาร่วมงานได้รับชมอีกด้วย